Data Penduduk Provinsi Banten Semester II Tahun 2016


JUMLAH KECAMATAN ,DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2016
TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SEMESTER II TAHUN 2016
               
               
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH WILAYAH JUMLAH KEPALA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
KECAMATAN DESA KELUARGA                            PENDUDUK
1 PANDEGLANG 35  339    318.175    591.337     556.124                               1.147.461
2 LEBAK 28  345    376.262    622.340    582.785                               1.205.125
3 TANGERANG 29  274    796.718 1.301.400 1.240.436                               2.541.836
4 SERANG 29  326    398.356    734.586    696.124                               1.430.710
5 KOTA TANGERANG 13  104    513.037    799.867    781.497                               1.581.364
6 KOTA CILEGON 8    43    115.763    202.384    193.611                                  395.995
7 KOTA SERANG 6    66    164.341    323.286    305.148                                   628.434
8 KOTA TANGERANG SELATAN 7    54    369.541    620.818    609.798                                1.230.616
  TOTAL 155 1551 3.052.193 5.196.018  4.965.523                              10.161.541
               
               
               
                 Serang,             Februari 2017
               
              SEKRETARIS DAERAH
             
               
               
               
            Drs. H. RANTA SOEHARTA, MM
                 Pembina Utama 
            NIP. 19600101 198203 1 041
               
               
Twitter


Facebook


Tentang Kami


Statistik Kunjungan